logo-homepage

 

Wij zijn een ergotherapiepraktijk gespecialiseerd in
complexe zorgvragen van volwassenen en ouderen in Lingewaard en Arnhem-Zuid.

Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Heel gewone dingen zoals opstaan uit bed, het zelfstandig kunnen douchen, een boterham smeren of boodschappen doen kunnen ineens een probleem worden als gevolg van een ziekte of beperking.

De ergotherapeut bekijkt samen met u hoe u deze dagelijkse activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren. Dit kan zijn door het opnieuw leren van de vaardigheid of het op een andere manier aan te leren. Soms is het gebruik van hulpmiddelen, woningaanpassingen en/of vervoersvoorzieningen nodig. Wij kunnen u ondersteunen in de aanvraag hiervan.

 

Samen op zoek naar de mogelijkheden

Ergotherapie KAN! is er voor volwassenen en ouderen die problemen ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Wat wilt u (weer) kunnen? En wat heeft u daarvoor nodig? Samen met u gaan we op zoek naar de mogelijkheden.

Omdat de hulpvragen heel divers kunnen zijn is de behandeling altijd maatwerk. Het moet bij u en uw manier van leven passen.

Voor goede samenwerking met andere zorgverleners zijn wij aangesloten bij diverse Buurtzorg+ teams, lokale oncologienetwerken, COPD-netwerken, Dementienet en zijn onze praktijklocaties gevestigd in gezondheidscentra.

Voorbeelden van hulpvragen

ouder-worden

“Hoe kan ik zorgen dat ik thuis kan blijven wonen nu ik ouder wordt?”

man-glimlach

“Door mijn longaandoening zijn zelfs de gewoonste dingen zoals aankleden zó vermoeiend. Kan dat niet anders?”

vrouw-met-kopje

“De laatste tijd ben ik een paar keer gevallen in huis, zomaar. Het maakt mij angstig. Waar zou het toch door komen?”

vrouw-met-bril

“De thuiskomst na mijn heupoperatie viel flink tegen. Zelfs het opstaan van het toilet is lastig.”

oudere-vrouw-in-stoel

“Ik voel me onzeker in het rijden met mijn scootmobiel. Kan ik hiervoor rijles krijgen?”

vrouw-met-kinderen

“Hoe kan ik ondanks mijn rugklachten goed voor mijn baby zorgen?”

 

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Ergotherapie wordt voor maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit sommige aanvullende pakketten wordt nog meer vergoed. Voor meer informatie raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

 

Afspraak maken zonder verwijzing

Om een ergotherapie-behandeling te starten is geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt kunnen wij uw vragen beantwoorden en kunt u direct een afspraak maken.

Advisering

Met veel ervaring adviseren wij over hulpmiddelen
en aanpassingen in en rondom de woonomgeving.

advies over hulpmiddelen

Bestaat er een hulpmiddel voor mijn probleem?
Waaraan moet dat hulpmiddel voldoen?
Waar kan ik het verkrijgen en hoe krijg ik het gefinancierd?

Vragen die wij in ons werk veel tegenkomen
Door de jaren heen hebben we veel ervaring opgebouwd met alles wat met hulpmiddelen te maken heeft. We zetten onze expertise graag in om voor u de best passende oplossing te vinden.

 

Voorbeelden

sta-op-fauteuil

“Zeker weten dat de sta-op-fauteuil die u aanschaft goed bij u past en niet te duur is.”

traplift

“Begeleiding van de aanvraag van (complexe) woningaanpassingen.”

kind

“Advies bij specifieke hulpmiddelen (kinderen, obesitas, communicatieproblemen).”

toiletstoel

“Als snel tijdelijke hulpmiddelen nodig zijn.”

scootmobiel

“Rijles om verantwoord en zonder angst met de scootmobiel aan het verkeer deel te nemen.”

easyrider

“Advies over hulpmiddelen voor zelfverzorging, huishouden en hobby. Eerst uitproberen is vaak mogelijk.”

 

Waarom KAN! Inschakelen voor advies?

–       Uitgebreide kennis van hulpmiddelen, voorzieningen en creatieve alternatieve oplossingen
–       Wij kennen de aanvraagprocedures en vergoedingsmogelijkheden
–       Groot netwerk van partijen in de hulpmiddelenbranche
–       Snel een afspraak en snel resultaat
–       Als de standaard hulpmiddelen vanuit de Uitleen niet toereikend zijn
–       Onafhankelijk advies (niet aan leverancier of instantie gebonden)

 

Kosten

Wij adviseren en ondersteunen u bij het regelen van hulpmiddelen vanuit ons werk als ergotherapeut. Onze inzet valt dan ook onder de vergoeding eerstelijns ergotherapie zoals beschreven onder Ergotherapie.

De kosten voor de hulpmiddelen/ voorzieningen zijn afhankelijk van vergoedingsmogelijkheden. Wij verkopen zelf geen hulpmiddelen. Onze rol is puur het voorlichten en adviseren over de mogelijkheden en u ondersteunen bij het regelen van hulpmiddelen.

advies aan professionals

We bieden advies aan gemeenten,
bedrijven, zorg- en welzijnsorganisaties.

 

WMO

Advies KAN! heeft uitgebreide ervaring met advisering in het kader van de WMO, zowel op gebied van vervoersvoorzieningen en rolstoelen als woningaanpassingen.

Onze kracht hierin:
–          Brede (ergotherapeutische) analyse van het ervaren handelings-/participatieprobleem
–          Visie en werkwijze sluiten perfect aan bij gekanteld werken
–          Veel productkennis van hulpmiddelen en voorzieningen

Naast ondersteuning in vraagverheldering en advies bij een specifieke casuïstiek, verzorgen we rijlessen en denken we graag mee bij het ontwikkelen van nieuw beleid (bijvoorbeeld scootmobielbeleid, aanbestedingen).

 

Scholing en voorlichting

–          Scholing aan zorgpersoneel, welzijnsorganisaties
–          Voorlichting aan mantelzorgers, vrijwilligers en (potentiële) zorgvragers (evt. in samenwerking met andere disciplines, hulpmiddelenleveranciers, zorg- of welzijnsorganisaties)

 

Werkplekadvies

–          Werkplekonderzoek
–          Inrichtingsadviezen en ergonomie
–          Ondersteuning bij implementatie van advies door bijv. training van personeel in ergonomie

 

Geïnteresseerd?

We hechten er veel waarde aan dat u krijgt wat u van ons verwacht. Een goede voorbespreking, tussentijds contact en een eindevaluatie vinden we daarom van groot belang. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Samen bespreken we uw wensen en wat wij daarin kunnen bieden.

 

maak kennis met de therapeuten

 

In januari 2013 is ergo advies KAN! opgericht door ergotherapeute Marijn van der Wel. Een klein jaar later is ergotherapeut Koen Aarntzen als mede-eigenaar de praktijk komen versterken. Marijn en Koen delen hun bevlogenheid, hun enthousiasme en holistische visie. Vakinhoudelijk vullen ze elkaar goed aan, ieder met eigen kwaliteiten.

Marijn van der Wel

06 – 40 38 19 76
marijn@ergoadvieskan.nl
LinkedIn profiel

Doelgroep:  volwassenen en ouderen
Specialisme:  advisering en training hulpmiddelen en voorzieningen, zit- en ligproblematiek, decubitus, mobiliteit- en transfervraagstellingen.

Koen LACO

 Koen Aarntzen

06 – 40 42 95 42
koen@ergoadvieskan.nl
LinkedIn profiel

Doelgroep:  volwassenen en ouderen
Specialisme:  COPD, valpreventie, oncologie,
complexe meervoudige zorgproblematiek

 

Michelle Bod-Rutten

06 – 13 73 64 51
michelle@ergoadvieskan.nl
LinkedIn profiel

Doelgroep:  volwassenen en ouderen
Specialisme:  dementie

COVID-19

Maatregelen binnen onze praktijk
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM voor zorgverleners m.b.t. het coronavirus. Ergotherapiepraktijken zijn weer open voor behandelingen. Door ergotherapeutische vraagstellingen te behandelen leveren wij een bijdrage aan het verminderen van de druk op de huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Om op een verantwoorde manier te behandelen is het advies om terughoudend te zijn met face-to-face consulten en vindt behandeling indien mogelijk plaats op afstand (telefonisch consult, videoconsult). Als face-to-face contact noodzakelijk is om de hulpvraag te beantwoorden kan dit met inachtneming van alle veiligheidsregels van het RIVM.

Wij zorgen voor voldoende hygiëne door:
 • Voor en na ieder cliëntcontact handen te desinfecteren en/ of te wassen;
 • Geen handen te schudden;
 • In de binnenkant van onze elleboog te hoesten/niezen;
 • Indien mogelijk voldoende (1,5 meter) afstand te bewaren;
 • Wanneer wij klachten hebben die passen bij het virus blijven wij thuis.
 • Indien noodzakelijk zullen wij persoonlijke beschermingsmaatregelen gebruiken.
 • Vooraf aan de afspraak zullen we u de volgende vragen stellen:
  • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen: neusverkoudheid of hosten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C).
  • Heeft u de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen gehad?
  • Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/ gezinslid in de afgelopen 14 dagen Corona vastgesteld?
Als u alle vragen met NEE beantwoord dan kan de behandeling face-to-face plaatsvinden. Heeft u een van de vragen met JA beantwoord, dan kan de behandeling alleen thuis plaatsvinden als deze noodzakelijk is of via beeldbellen.

Wat we van u verwachten:
 • Zorg dat zo min mogelijk anderen bij de behandeling aanwezig zijn.
 • Houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Was/ desinfecteer vlak voor en direct na de behandeling uw handen.
 • Mocht u een van de onderstaande vragen met ja beantwoorden dan vragen wij u dit voorafgaand aan de afspraak te laten weten:
  • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen: neusverkoudheid of hosten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C).
  • Heeft u de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen gehad?
  • Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/ gezinslid in de afgelopen 14 dagen Corona vastgesteld?
Ergotherapiebehandeling na COVID-19
Pas sinds kort hebben we te maken met COVID-19. Er wordt nog volop onderzoek gedaan naar wat het voor een effecten het op de gezondheid heeft en wat de beste behandelingen zijn. We houden de nieuwe ontwikkelingen bij en baseren onze behandeling op de informatie die beschikbaar is. Zoals de Handreiking Ergotherapie bij COVID-19 in revalidatiefase vanuit onze beroepsverenging, het Post-IC toolkit van het REACH-netwerk en richtlijnen passend bij de specifieke klachten. Voor mensen herstellende van COVID-19 in de gemeente Lingewaard werken we nauw samen met andere zorgverleners binnen het COPD netwerk Lingewaard. Hierdoor hebben we korte lijntjes met elkaar, als het gaat om verwijzingen of overleg en leren we van elkaars ervaringen.

Indicaties voor Ergotherapie bij COVID-19
Bij veel mensen die ernstig ziek zijn geweest door het coronavirus, kan ergotherapie van meerwaarde zijn. Voor de volgende indicaties kan ergotherapie worden geconsulteerd:
 • Inzetten van hulpmiddelen en aanpassingen voor terugkeer naar huis na ziekenhuisopname of revalidatie.
 • Longrevalidatie (leren toepassen van ademhalingstechnieken tijdens de uitvoer van (ADL-)activiteiten)
 • Cognitieve revalidatie (screenen van cognitieve problemen, leren omgaan met prikkelverwerking, leren plannen en aanleren van compensatiestrategieën)
 • Vermoeidheid (in kaart brengen belasting – belastbaarheid, energiemanagement, ergonomie)
 • Begeleiding bij hervatten van arbeid
 • Psychische klachten (oefenen van zinvolle dagbesteding activiteiten om zelfbeeld te verbeteren)
 • Valpreventie (door spierzwakte is valgevaar veel groter)
 • Arm-/handfunctie training.
 • Decubituspreventie en houdingsproblemen.
 • Overbelasting mantelzorger.
Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Voor vragen of een afspraak

 

Praktijkadres

Gezondheidscentrum Teselaar
Teselaar 6F 
6681 BG Bemmel

Medisch centrum "Stadswal"
Van Voorststraat 1
6851 LT Huissen

De Behandelbank & Huidinstituut Elderveld
Hollandweg 52-54
6843 JP Arnhem

Verwijsformulier

Download verwijsformulier (pdf)

Contactgegevens

Op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op:

info@ergoadvieskan.nl
Marijn: 06 – 40 38 19 76

Koen: 06 – 40 42 95 42Klachtenregeling

De ergotherapeuten van Ergo Advies KAN! zijn aangesloten bij de beroepsvereniging en het Kwaliteitsregister Paramedici. U mag er vanuit gaan dat de behandeling aan de huidige inzichten voldoet. Mocht u desondanks toch klachten hebben over de behandeling, behandelaar en /of organisatie, neemt u dan in eerste instantie contact op met uw behandelend ergotherapeut. Als u daarna nog steeds ontevreden bent, kunt u zich eventueel wenden tot de Landelijke Klachtenloket Paramedici, (tel. 030-3100929 tussen 09.00 – 12.30 uur / info@klachtenloketparamedici.nl)

Buurtzorg  Oncologie Netwerk Huissen       Oncologie Netwerk Bemmel Oncologie Netwerk Arnhem-Zuid COPD 
Dementienet ergotherapie-nederland   kwaliteitsregister-paramedici

ergotherapie Lingewaard, ergotherapie Bemmel, ergotherapie Huissen, ergotherapie Gendt, ergotherapie Doornenburg, ergotherapie Angeren, ergotherapie Haalderen, ergotherapie Arnhem